Roboti

Roboti na soutěž RoboRAVE

Robots for RoboRAVE competition


Robot postavený pro české kolo soutěže RoboRAVE Czech 2020.


Robot postavený pro celosvětovou soutěž RoboRAVE International 2019, která se konala v Číně.

5. místo v celosvětové soutěži

Robot postavený pro české kolo soutěže RoboRAVE Czech 2019.

1. místo v českém kole